آتلیه اندیشه نو ، عضو تایید شده تجارت الکترونیک اول