گروه رژ لب دات کام با همکاری گروه هنری و خدماتی اندیشه نو اولین سمینار و همایش زیبایی و آرایشی خود را برگذار میکند .

مکان : خیابان ولیعصر ، هتل سیمرغ
زمان : ۲ مرداد ۱۳۹۰ – ساعت ۹ الی ۱۲ صبح

www.rojelab.com
http://rojelab.com/?p=contact

تلفن های تماس: ۶۶۴۶۲۱۷۰-۶۶۴۶۷۱۹۱