اولین جشنواره و نمایشگاه کودک

بعد از برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره های مختلف در زمینه های ازدواج و طلا و جواهر و
حال خانه گرافیک ایران به همراه شرکت ها و موسسه های معتبر مختلف اولین جشنواره کودک خود را برگزار میکند

زمان : ۲۹ / ۱۰ / ۸۹ لغایت ۰۱ / ۱۱ / ۸۹
مکان : تالار دشت بهشت

افتتاحیه : ۲۹ / ۱۰ / ۸۹ ساعت ۱۷

گروه هنری و خدماتی اندیشه نو در غرفه شماره ۳۰ جشنواره و نمایشگاه کودک خانه گرافیک ایران منتظر حضور گرم شما میباشد .

تلفن و آدرس و مشخصات برگزار کننده این جشنواره و نمایشگاه جهت هماهنگی ، تماس و یا حضور :

 Phone : +98 21 88548126 – 35
Fax : +98 21 88548135

Add : No 105 , Apadana St , Nourth Sohrevardi St , Tehran , Iran

Web : www.irangraphichouse.com
E-mail : info@irangraphichouse.com