تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو


 تعرفه ارسال پیامک در سال 90

 

mobile phone icon sms thumb6649245%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو

SMS price - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو images - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو882119663649407599%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوارسال پیامک انبوه

 

هزینه ارسال پیامک انبوه بنابر تعداد و مطابق با جدول تعرفه زیر محاسبه می شود.

از تعدادتا تعدادهر پیامک فارسی (ریال)هر پیامک لاتین (ریال)
13000122242
3,00119,999117219
20,00049,999112213
50,00099,999107209
100,000199,999102203
200,000499,99997199
500,000999,99992193
1,000,0001,999,99987189
2,000,000و بالاترمذاکرهمذاکره

 

 • جدول فوق هزینه ارسال پیامک به شماره های همراه اول بوده و تعرفه ارسال به ایرانسل و تالیا 1.5 برابر تعرفه فوق می باشد.
 • تمامی هزینه های فوق بدون در نظرگرفتن 4% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

 

 
ارزش افزوده

 

امکانات پنل ارسال و دریافت پیام کوتاه شرکت اندیشه نو به شرح زیر می باشد:

 • صندوق ارسال
 • صندوق دریافت
 • دفترچه تلفن و گروهبندی شماره ها
 • ارسال زمان بندی شده
 • ارسال نظیر به نظیر
 • امکان بارگذاری فایل شماره ها در قالب excell و متن
 • امکان برگزاری مسابقه و نظرسنجي
 • پاسخگوی خودکار و پاسخ متناظر
 • دسته بندی پیام های دریافتی به صورت متنی و شماره ای
 • امکان دایورت پیامهای دریافتی به شماره همراه
 • امکان داشتن بیش از یک شماره برای هر پنل و تفکیک شماره ارسال و دریافت
 • امکان ارسال پیامک به تفکیک شهر، استان و پیش شماره و كد پستي
 • امکان ارسال به بانک مشاغل شرکت اندیشه نو
 • گزارش ارسالها
 • و امکانات دیگری که پنل ارسال و دریافت پیامک این شرکت را تبدیل به سامانه ای قدرتمند در جهت اطلاع رسانی برای هر شغل و حرفه ای می نماید.

 

 قابلیت های پنل
1 SMS Panel Box - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو2 SMS Panel Box - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو3 SMS Panel Box - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو
left - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نونسخهنسخه یکنسخه دونسخه سه
left - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوارسال پیامکapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو
left - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو بخش ارسال متناظرapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو
left - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو بخش ارسال فلشapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو
left - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو بخش پیامک هوشمندdel%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو
left - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو بخش ارسال زماندارdel%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو
left - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوبخش ارسال انبوه-محله ایapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو
left - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو بخش ارسال وپdel%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو
left - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو بخش ارسال کارت ویزیتapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو 
left - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوبخش پیامهای دریافتیapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو
left - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوبخش پیامهای ارسالیapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو
left - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوبخش پیامهای حذفیapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو
left - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو بخش دفترچه تلفنapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو
left - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو نظر سنجی  و مسابقهdel%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوdel%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو
left - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوارسال پیامک از موبایلdel%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو apply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو
left - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوبخش پیامک مناسبتdel%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو
left - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوبخش کاربرانdel%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو
left - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوبخش منشی پیامکdel%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو
left - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوبخش انتقال پیامکdel%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوdel%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو
left - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوبخش ایمیل پیامکdel%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوdel%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو
left - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوبخش فیلتر پیامکdel%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوdel%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو
left - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوکد خوانdel%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوdel%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو
left - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوبخش تیکتهاapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو
left - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوراهنمای سامانهapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو
left - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوبخش تغییر رمزapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو
left - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوبخش تراکنش های مالیdel%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو
left - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوبخش انتقال ترافیکdel%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوdel%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو
left - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نووب سرویسdel%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو
left - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نولینک – URLdel%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو
left - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوخط اختصاصی 14 رقمیdel%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو
left - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوخط عمومی 8 رقمی رندapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوapply1%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو
left - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوشارژ رایگان1.000 تومان5.000 تومان10.000 تومان
left - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوقیمت  هر پیامک100 ریال95 ریال85 ریال
left - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوقیمت15.000 تومان89.000 تومان149.000 تومان
left - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوسفارشسفارشسفارشسفارش

 

 

 قانون شماره 1) 

  تمامی کاربران می بایست در هنگام ثبت نام در سایت ،اطاعات شخصی خود را بصورت کامل و درست درج کرده و از کلمات مناسب جهت نام کاربری استفاده نمایند. در صورت مشاهده کلمات رکیک و نامناسب، اشتراک آن كاربر فعال نخواهد شد. 

   قانون شماره 2)

   برای افراد حقیقی ارسال کپی شناسنامه ، کارت ملی و سند تلفن همراه اجباری است. برای شرکتها(افراد حقوقی) ارسال آگهی تاسیس، آخرین تغییرات روزنامه رسمی و معرفی نامه برای نماینده اجباری است.

   قانون شماره 3)

  کاربران سایت می بایست در هنگام ارسال پيامک از کلمات مناسب استفاده نمایند. در صورت مشاهده کلمات رکیک , نامناسب و نیز کلمات و جملات خلاف قوانین جمهوری اسلامی، اشتراک آن كاربر در اولین فرصت حذف خواهد شد و دسترسی وی به سیستم قطع خواهد شد بدیهی است که کلیه عواقب ناشی از این عمل به عهده خود مشترک می باشد.( در صورت بروز این مشکل هیچ گونه مبلغی به مشترک مسترد نخواهد شد).

  قانون شماره 4)

  مسئولیت تمامی پیامها و جملات … كه از طریق سایت رد و بدل میشوند بر عهده كاربر فرستنده می باشد و سایت در قبال این گونه مسایل هیچ تعهدی در زمینه موضوع تا مضمون آن ندارد.

  قانون شماره 5)

  برای امنیت بیشتر از برای امنیت بیشتر از Username و Password مناسب استفاده نمایید و از در اختیار قرار دادن آن به افراد دیگر اجتناب کنید. در صورت بروز این گونه مشکلات سایت در قبال آن هیچ مسئولیتی ندارد.

برای شماره های خریداری شده به طور سالیانه 30 % هزینه آبونماه دریافت میشود

برای نرم افزار پنل مدیریت اس ام اس به طور سالیانه 10 % هزینه آبونماه دریافت میگردد

undo2%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوانتخاب ارقام شماره خط در پنل شماره 2 و 3 به انتخاب کاربر می باشد.

undo2%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوتعرفه پیامک بر اساس نوع پنل می باشد.

undo2%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نومدت زمان فعال سازی 48 الی 72 می باشد.

undo2%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نودر صورت مشاهده ارسال پیامهای سیاسی یا موضوعات خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران سرویس قطع و مبلغی مستردد نخواهد گردید.

 

 

undo2%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوتعرفه نسخه اختصاصی  و شارژ سامانه برای نسخه اختصاصی

 

undo2%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوهزینه نسخه اختصاصی سامانه  3 میلیون تومان  می باشد.
undo2%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نونسخه اختصاصی سامانه قابلیت ایجاد نامحدود نمایندگی و کاربری و مدیریت کامل  را خواهد داشت.
undo2%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نونسخه اختصاصی سامانه برروی سرور اختصاصی  شما نصب می گردد.
undo2%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نودر صورت تمایل کاربر بانک کشوری و تهران  بر روی سامانه قرار میگیرد.

 

 

undo2%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوتعرفه خطوط اختصاصی سامانه پیام کوتاه اندیشه نو به شرح زیر میباشد.

Number Price SMS - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو

 

توجه: ارقام   با احتساب 4% ماليات بر ارزش افزوده مي باشد.
undo2%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو تعرفه های بالا مربوط به خطوط غیر رند می باشد. ( ارقام  X می بایست غیر تکراری و پشت سر هم نباشد و با 0 شروع نشود )   
undo2%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو مدارک لازم: تصوير شناسنامه و كارت ملي – آدرس کامل – كدپستي 10 رقمي – شماره تلفن ثابت و همراه – آدرس رايانامه (پست الكترونيك)   
  
undo2%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نو در صورت مشاهده ارسال پیامهای سیاسی یا موضوعات خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران سرویس قطع و مبلغی مستردد نخواهد گردید.   

undo2%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوشرایط دریافت نمایندگی سامانه پیام کوتاه اندیشه نو . ( جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نمایندگی با تلفن 09194929509 تماس حاصل فرمایید.)

undo2%20copy - تعرفه و لیست قیمت پنل های ارسال اس ام اس انبوه اندیشه نوجهت مشاهده دمو نام کاربری و رمز عبور demo را وارد سامانه نمایید. ورود به پنل پیام کوتاه

 

راههای جذب مشتری :

1-  حضوردر دفتر کاری مشتری 


ارسال نظر


چهار × 1 =