شماره حسابها و شماره کارتها


شماره حسابها و شماره کارتها گروه هنری و خدماتی اندیشه نو

کلیه حساب ها و شماره کارت ها به نام سید نیما نصیری نائینی میباشد

پس از پرداخت حتمی تماس گرفته و شماره پیگری و بازیابی فیش خود را اطلاع دهید

در هنگام مراجعه حتمی فیش پرداخت خود را همراه داشته باشید

در غیر اینصورت پرداختی مورد قبول نخواهد بود

 

شماره تماس دفتر : 77951405 – 77951379

دورنگار ( فکس ) : 77914551

همراه مدیرت : 509 29 49 0919

 

بانک پارسیان

شماره کارت :  5928 – 3152 – 0610 – 6221

شماره حساب : 104680000916285008


ارسال نظر


9 − 8 =