Category Archives: 3-5 سمینار و همایش

3-5 سمینار و همایش

آتلیه پرسنلی


نمونه عکس پرسنلی آتلیه عکس و فیلم اندیشه نو  آتلیه پرسنلی جهت ویزا و مهاجرت عکس پرسنلی برای ویزا مهاجرت و ویزای مسافرت عکس برای ویزای امریکا: سایز چاپ 5-5 و برای ثبت نام انلاین 600-600 پیکسل طبق فرم عکس برای لاتاری امریکا: 600-600 پیکسل عکس برای ویزای کانادا: 4/5-3/5طبق فرم (در قسمت مقالات می توانید فرم مربوطه را مشاهده نمایید) عکس برای ویزای کشورهای اروپائی (شنگن) : 4/5-3/5 آتلیه پرسنلی ادارات ایران عکس پرسنلی مورد قبول ادارات ایران: عکسها باید روبرو و تمام رخ باشند. عکسها باید با زمینه پشت سفید باشند. خانمها با حجاب کامل، روسری یا مقنعه تیره بدون طرح بر سر […]

personal20no20kerevat - آتلیه پرسنلی