تیم اتلیه عکاسی اندیشه نو به موسسه توسعه هنر های تجسمی معاصر پیوستندپ

عکاسان حرفه ای ، شهرام زه تاب و نیما نصیری
مهندس نیما نصیری نائینی و مهندس شهرام زه تاب در گالری هنری

صفحه عضویت جناب آقای مهندس نیما نصیری نائینی در موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر

موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر

مدارک عضویت در موسسه :

تصویر صفحه اول شناسنامه
تصویر کارت ملی
عکس پرسنلی
تصاویر نمونه کار هنرمند ( حداقل ۵ و حداکثر ۱۰ اثر )
تصویر آخرین مدرک تحصیلی
رزومه فعالیت های هنری ( اختیاری )
ارایه تاییدیه هنری از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مربوطه ( برای هنرمندان خارج از استان تهران )

مزایای عضویت در موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر :

استفاده از بیمه هنرمندان ( درصورت ارائه مدارک مورد نیاز )
استفاده از مزایای بیمه تکمیلی
شرکت در جشنواره های تجسمی ویژه اعضا
بازدید رایگان از موزه هنرهای معاصر تهران
عضویت در کتابخانه موزه هنرهای معاصر تهران
ارائه معرفی نامه عضویت جهت تکمیل مدارک مورد نیاز سفارت کشورهای خارجی

وب سایت موسسه :
civa.ir