Healing brush چیست و کاربرد آن


Healing brush چیست و کاربرد آن

با ابزار healing brushبازسازی قسمتی از تصویر با استفاده از نمونه برداری از یکسل های نزدیک آن قسمت امکان پذیر است .این ابزار ، همانند ابزار Cloneعمل می کند با این تفاوت که عمل Texture، روشن کردن و سایه دار کردن پیکسل های نمونه بازسازی شده از تصویر همانند سایر قسمت های تصویر به نظر خواهد رسید .

 برای بکار گیری ابزار healing brush  به صورت زیر عمل نمایید :

 

1Healing%20brush%20and%20apply%20it - Healing brush چیست و کاربرد آن

C:UsersphotoAppDataLocalTempmsohtmlclip1 - Healing brush چیست و کاربرد آن


ارسال نظر


سه + 15 =