مجموعه فرهنگی ورزشی غدیر – مسابقات جام فوتسال غدیر ۱۳۹۸ – عکاس خبری ورزشی نیما نصیری نائی (۵۴)


1398 54 300x200 - مجموعه فرهنگی ورزشی غدیر - مسابقات جام فوتسال غدیر ۱۳۹۸ - عکاس خبری ورزشی نیما نصیری نائی (۵۴)

sport photography photojournalist photosport photographer sports football futsal futsal ⚽️ futsal footsaliran canon Ghadir Sport Cultural Complex


ارسال نظر


11 − 3 =