مجموعه فرهنگی ورزشی غدیر – مسابقات جام فوتسال غدیر ۱۳۹۸ – عکاس خبری ورزشی نیما نصیری نائی (۶۷)


1398 67 300x200 - مجموعه فرهنگی ورزشی غدیر - مسابقات جام فوتسال غدیر ۱۳۹۸ - عکاس خبری ورزشی نیما نصیری نائی (۶۷)

sport photography photojournalist photosport photographer sports football futsal futsal ⚽️ futsal footsaliran canon Ghadir Sport Cultural Complex


ارسال نظر


6 + 20 =