بیوگرافی و تحصیلات سید نیما نصیری نائینی

سید نیما نصیری نائینی مدیر و مسئول آتلیه عکاسی و فیلمبرداری اندیشه نو ، دارای مدارک تحصیلی مرتبط مختلف عکاسی و کامپیوتر و مدرس عکاسی و نرم افزار های کامپیوتری میباشد .

مهندس سید نیما نصیری نائینی دارای دانشنامه با درجه مدرک کارشناسی ارشد هنر های تجسمی عکاسی از دانشگاه موسسه آموزش عالی نیما در سال ۱۴۰۱

Masters Degree in Visual Arts Photography Nima University nima nasiri مدرک کارشناسی ارشد هنر های تجسمی عکاسی نیما نصیری نائینی دانشگاه نیما 1024x699 - مدارک دانشگاهی سید نیما نصیری نائینی
مدرک کارشناسی ارشد هنر های تجسمی عکاسی نیما نصیری نائینی دانشگاه نیما
Masters Degree in Visual Arts Photography Nima University nima nasiri مدرک کارشناسی ارشد هنر های تجسمی عکاسی نیما نصیری نائینی دانشگاه نیما وزارت علوم - مدارک دانشگاهی سید نیما نصیری نائینی
مدرک کارشناسی ارشد هنر های تجسمی عکاسی نیما نصیری نائینی دانشگاه نیما – وزارت علوم

مهندس سید نیما نصیری نائینی دارای مدرک کارشناسی عکاسی حرفه ای خبری از دانشکده علمی و کاربردی خبر در سال ۱۳۹۸

Bachelors degree in professional news photography from Khabar Faculty nima nasiri مدرک کارشناسی عکاسی حرفه ای خبری دانشکده خبر نیما نصیری نائینی 1024x706 - مدارک دانشگاهی سید نیما نصیری نائینی
مدرک کارشناسی عکاسی حرفه ای خبری دانشکده خبر نیما نصیری نائینی

عکاس خبری دارای کارت خبرنگاری از خبرگزاری خبر شهر

nima nasiri naeini Photojournalism photographer نیما نصیری نائینی عکاس خبری مستند اجتماعی ورزشی خبرگزاری خبرشهر وحدت جوان 649x1024 - مدارک دانشگاهی سید نیما نصیری نائینی
نیما نصیری نائینی عکاس خبری مستند اجتماعی ورزشی خبرگزاری خبرشهر – وحدت جوان

نیما نصیری نائینی دارای دانشنامه پایان تحصیلات دوره و مدرک کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق در سال ۱۳۹۱

Bachelors Degree in Computer Software Technology Engineering Islamic Azad University مدرک کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر نیما نصیری نائینی 1024x731 - مدارک دانشگاهی سید نیما نصیری نائینی
مدرک کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر نیما نصیری نائینی

نیما نصیری دارای دانشنامه پایان تحصیلات و مدرک کاردانی نرم افزار کامپیوتر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق ( قیامدشت ) در سال ۱۳۸۷

Associate Degree in Computer Software Islamic Azad University nima nasiri naeini مدرک کاردانی نرم افزار نیما نصیری نائینی 1024x733 - مدارک دانشگاهی سید نیما نصیری نائینی
مدرک کاردانی نرم افزار نیما نصیری نائینی

نیما نصیری دارای مدرک دیپلم و گواهینامه پایان تحصیلات متوسط نظری و فنی و حرفه ای از هنرستان حمزه سید الشهدا در سال ۱۳۸۰

Computer technical and professional diploma nima nasiri naeini دیپلم فنی و حرفه ای نیما نصیری نائینی 1024x728 - مدارک دانشگاهی سید نیما نصیری نائینی
دیپلم فنی و حرفه ای نیما نصیری نائینی
‫۰/۵ ‫(۰ نظر)