کاربرد کلوین سنج در عکاسی و فیلمبرداری


کاربرد کلوین سنج در عکاسی و فیلمبرداری

1K%20gauge%20Photography - کاربرد کلوین سنج در عکاسی و فیلمبرداری

دمای رنگ بر اساس رنگ تابیده شده (گسیل شده) از جسم سیاه در دمای معین تعریف شده است و این نورها تمام طیف مرئی را پوشش می?دهند. برای مشخّص کردن نورها و رنگ‌ها از دمای جسم سیاهی که آن را تولید میکند، استفاده می‌کنند.دمای رنگ بیش از 4000 درجه کلوین را بعنوان نور سرد  و دمای رنگ کمتر از 3000 درجه کلوین را نور گرم نامیده اند. نورسنج،لوکس متر دستگاهی است جهت اندازه گیری نور در محیط که مورد کاربرد عکاسان،طراحان صحنه،گروه مهندسی hse،پرورش طیور،گلخانه داران و… میباشد. لوکس متر ها دارای یک قطاع از کره هستند که در مقابل نور قرار می گیرند.این قطاع از کره به وسیله ابزارهایی که در آن وجود دارند شدت روشنایی را اندازه می گیرد.

کاربردها:

بازدید ادامه مطالب با کلیک روی این مطلب

کاربرد کلوین سنج 

 

*اندازه گیری رنگ نور،دما وتفاوت رنگ روشنایی منبع نوری
*تولید کنندگان لامپ وled ، طراحی داخلی ساختمان،تنظیم پروژکتورها
*تنظیم رنگ CTR ها، صفحه تخت، و دیگر دستگاه های صفحه نمایش
از آنجا كه كاربردي شدن هر وسيله احتياج به حس نياز به آن وسيله و درك اهميت آن دارد، شايد جايگاه و مفهوم اين ابزار هنگامي قابل درك باشد كه بسيار جدي تر به مقوله نور در عكاسي بنگريم. با نگاهي به اين جمله كه عكاسي كاري آسان و در عين حال سخت است مي توان به اين واقعيت پي برد كه تعيين كننده سطح كار يك عكاس، ارتباط مستقيم وي با نوع نگرشي كه به عكاسي و مقوله عكس گرفتن دارد مربوط مي شود. در واقع همه چيز به اصلي ترين عنصر سه گانه عكاسي يعني نور باز مي گردد. مي توان آن را به سيستم هاي خودكار دوربين سپرد و يا مي توان براي ايجاد فضايي رويايي و زيباتر به درك و تنظيم آن پرداخت. بله درك نور دركي از شدت، جنسيت و رنگ نور. اين برداشت شخصي اين جانب است كه درك هر چه بيشتر نور سبب زيبايي تصوير پديد آمده مي شود. چه در يك كار هنري با ساختاري زيبايي شناسانه و يا يك تصوير با كاربري تخصصي و دركنار اين درك، متقابلاً ابزاري نيازمند است كه براي ثبت هر چه بيشتر و دقيق تر نور به كمك عكاس بيايد. همان گونه كه عكاسان براي ثبت اين امر از لنزهايي با قدرت بالا و معمولاً گران قيمت به همراه بدنه هاي پيشرفته و سريع استفاده مي كنند، جايگاه ابزار سنجش نور هم جدي تر مي شود. در اين راستا چه حالتهاي اتوماتيك دوربين و چه نورسنج هاي دقيق و پيشرفته كمك به تعيين دقيق مقدار نور مي كنند كه در جايگاه خود بسيا مهم مي باشد.
 
2Application%20Kelvin%20gauge%20Photography - کاربرد کلوین سنج در عکاسی و فیلمبرداری
 
تاثيري كه رنگ نور بر رنگ واقعي اجسام مي گذارد موردي است كه نمي توان از آن به راحتي گذشت. شايد اين امر براي عده اي از عكاسان كه بنا به دلايل كاري يا شخصي مقيد به رعايت آن نيستند جايگاهي نداشته باشد و استفاده از اين نوع ابزارها را زائد، دست و پاگير و پرخرج بدانند و مسئله را در چارچوب پيش فرض هاي دوربين حل كنند. ولي در هر شرايطي نتيجه عالي مطلوب تر است. شايد نگاه بعضي از عكاسان خبري، كه به دليل سيال بودن و غيرقابل پيش بيني بودن موضوع، صرفاً ثبت تصوير در اولويت آن ها بوده و به همين دليل باقي مسائل همچون كادربندي، فوكوس و نورسنجي و…. در درجه اهميت كمتري قرار مي گرفت كه در جايگاه خود تا حدودي قابل درك مي باشد. حال با پيشرفت دوربين هاي عكاسي و ورود ديجيتال به اين عرصه و موارد از اين دست به قسمت هاي اتوماتيك دوربين سپرده مي شود. ولي در همين زمان نيز هستند عكاساني كه علاوه بر سرعت عمل بالا در هنگام شكار لحظه ديگر مسائل را تا حد قابل قبولي رعايت مي كنند. تا جايي كه ديده شده حتي مسائل نورپردازي هم مورد استفاده و كاربرد قرار مي گيرد و همين امور است كه سطوح مختلف عكاسي و عكاس را مشخص مي كند. و حال سوال اينجاست كه چه مقدار دقت در جزئيات براي ثبت عكس ها ضروري است و آيا صرفاً استفاده از دوربين هاي پيشرفته و نورسنج هاي  دقيق براي اين مهم كافي است و آيا ناديده گرفتن تاثير دماي رنگ نور بر اجسام و انعكاس آنها درست است؟ آيا تكيه بر موارد اتوماتيك و پيش فرض قسمت وايت بالانس دوربين ما را به نهايت كيفيت و به دست آوردن رنگ طبيعي اجسام و عناصر موجود در تصويرمي رساند و آيا صرف وقت و هزينه زياد براي ابزارهاي سنجش دقيق تر مثل كلوين سنج ضروري است؟ نتيجه مطلوب چگونه حاصل مي شود؟ مشكل همين جاست. واژه مطلوب به نسبت تمامي ظرافت عكاسان موجود داراي معاني خاص مي باشد. ولي صرف نظر از اين مباحث هميشه اين مقايسه است كه مي تواند درك دقيقي از نتايج را پديد آورد. آيا عكس هاي خود را با كارهاي جدي تري كه در منابع مكتوب حرفه اي و يا حتي كتاب هاي راهنماي دوربين تان مقايسه كرده ايد؟ چه تفاوتي بين دوربين شما و دوربين آنها وجود دارد. چرا تفاوت معمولاً زياد است. به گونه اي كه انگار آن عكس ها با ترفند خاص و ابزاري ديگر گرفته شده است. ولي اين طور نيست بدون در نظر گرفتن عامل تجربه عكاس كه مورد بسيار مهمي است آيا لزوم دقت در جزئيات سنجشي براي مطلوبيت كار نيست؟ وجود رنگ هاي طبيعي فرصت و درك متفاوتي را از تصوير به ما مي دهد؟ كافي است نگاهي به آثار زير بياندازيم
 
3K%20gauge%20Application%20Video - کاربرد کلوین سنج در عکاسی و فیلمبرداری
 
توضيح عكس:
همانطور كه مي بينيد شايد هر يك از موارد A وB براي شما به لحاظ ثبت درست تصوير كافي باشد. ولي در كارهاي جدي تر وجود عنصر رنگ و تفكيك درست آن داراي موضوعيتي بالاست و اين تفكيك احتياج به شناخت و درك نور دارد و براي درك نور احتياج به سنجش و تنظيم دقيق آن است. مي دانيد كه نور مرئي از طول موج هايي برابر با 4000 تا 7000 آنگستورم تشكيل شده است. تنوع همين امر سبب پيدايش رنگ هاي متنوع نوري مي شود. از همين بابت شناخت و درك  نور سفيد و تحليل نور محيط عكاسي نسبت به نور سفيد از درجه اهميت بالايي برخوردار است. واحد درجه حرارت نور را كلوين مي نامند و نور سفيد كلويني برابر 5500 را داراست. اهميت نور سفيد در همين اصل خلاصه مي شود كه هر چه نور تابيده شده به جسم مورد نظر به سفيد نزديكتر باشد تاثير آن بر بازتابهاي موضوع كمتر بوده و همين امر سبب ثبت درست و طبيعي رنگ عناصر موجود در تصوير مي شود. به طور مثال اگر گرايش نور سفيد با پايين امدن درجه كلوين آن به رنگ زرد متمايل شود. بازتاب شيئي آبي رنگ، در تصوير ثبت شده  به سمت سبز متمايل مي شود. از طرف ديگر سيستم هاي وايت بالانس موجود در دوربين ها به صورت كلي تري نسبت ها و درجات كلوين را درك كرده و اعمال مي كند،در صورتي كه ابزار كلوين سنج نه تنها به درك و تجزيه دقيق تر دماي رنگ نور مي پردازد بلكه مشكل بارز سنجش انعكاس دوربين ها را ندارد؛ زيرا كلوين سنج هميشه به صورت مستقيم منبع نور را تحليل و پردازش مي كند (به همان دليلي كه نورسنجي مستقيم بهتر از انعكاسي است) و همين امر سبب جلوگيري از گمراه شدن كلوين سنج مي شود. البته شايد بيان شود كه مي توان تصحيح هر گونه رنگ اضافي موجود در رنگ عناصر تصوير را به مراحل پيش از چاپ و چاپ در موكول كرد. كه همين امر مستوجب تاثير منفي بر روي رنگ هاي ديگر عناصر است يعني معمولاً در اين گونه اعمال پله هاي مياني و نزديك به هم، دچار به هم ريختگي يا حتي حذف مي شوند و از طرف ديگر نمي توان منكر اين اصل شد كه هر چه ثبت تصوير دقيق تر باشد امكان تصحيح آن نيز در صورت لزوم بيشتر خواهد  بود. در ابتدا هنگام استفاده از لايه هاي سلولزي، سيستم وايت بالانس در دوربينها وجود نداشت و امر تصحيح رنگ و تراز سفيد نور تا حد امكان توسط فيلم هاي نور روز و نور مصنوعي و براي اصلاح دقيق تر از كلوين سنج و فيلترهاي مخصوص اصلاح كلوين استفاده مي شد كه يا بر روي منبع نور (نور مصنوعي) و يا در مقابل لنز قرار مي گرفت. البته اين نوع كلوين سنج ها ي اوليه قادر به درك نورهاي ممتد بوده و از درك نورهاي آني و فلاش ها عاجز بودند. ولي امروزه اين ابزارها هم دقيق تر وهم براي خواندن تمامي نورها ساخته شده است. كافي است اطلاعات نورسنج را به دوربين ها انتقال داده و بدون استفاده از فيلتر خاصي رنگ نور را تصحيح كنيد.
 استفاده از ابزار دقيقي مثل كلوين سنج كمك به درك نور محيط مي كند و درحالت تصحيح آن با معرفي فيلترهاي مناسب براي تصحيح نور، سبب بالا رفتن درك و تجربه عكاسي نسبت به شرايط نوري مختلف مي شود و در صورت لزوم مي توان دست به تغيير كلوين براي شرايط خاص و بيانها ي متفاوت زده و از جهت ديگر با شناخت كلوين نورهاي مختلف در صورت نياز دست به خلاقيت هايي در زمينه نورپردازي زده و تصاوير زيبايي با تن گرم و سرد ايجاد كرد. از اينگونه ابزارها بيشتر در عكاسي از اشيائي كه داراي انعكاسي زياد بوده و يا در مواردي كه اندكي تغيير رنگ در آن باعث دگرگوني در تشخيص مي شويم مثل عكاسي از جواهرات كه هم داراي سطوح رفلكتيو متنوعي هستند و هم داراي سطوح رنگي خاص. همچنين عكاسياز لوازم آرايش و يا كپي برداري از آثار هنري مثل نقاشي كه داراي تنوع خاص رنگي مي باشد
 
4Kelvin%20variety%20of%20instruments%20and%20its%20use%20in%20photography - کاربرد کلوین سنج در عکاسی و فیلمبرداری
 
برای دانلود فایل این مطلب به صورت PDF روی لینک زیر کلیک کنید
 
Click%20This%20andisheh%20no - کاربرد کلوین سنج در عکاسی و فیلمبرداری
 
کاربرد کلوین سنج

ارسال نظر


8 − سه =