چگونه کارمندان از شما بهتر و خلاق تر کار کنندّ


چگونه کارمندان از شما بهتر و خلاق تر کار کنند

How to increase Creativity roozafarin - چگونه کارمندان از شما بهتر و خلاق تر کار کنندّ

وقتي صحبت از موفقيت به ميان مي آيد، ديگر داشتن حداقل ها راضي کننده نيست. براي موفقيت يک کسب وکار در بلندمدت، موارد زيادي نقش دارند. دو نياز اساسي براي موفقيت بلندمدت يک شرکت، انگيزه دادن به کارکنان و برانگيختن خلاقيت آنهاست  يکي از چالش هاي هميشگي مديران و کارفرمايان، ايجاد خلاقيت در کارمندان است. ايجاد خلاقيت و انگيزه در ابعاد فردي و گروهي نقش موثري در روند موفقيت شرکت دارد. فرض عمومي در مديران به اين گونه است که کارکنان آنها از روي ناچاري و عادت، روز کاري خود را شروع مي کنند و اجبار آنها را به سمت کار مي کشد نه علاقه.   تحقيقات و بررسي هاي انجام شده روي بسياري از شرکت هاي موفق و سود ده، حاکي از آن است که ايجاد انگيزه و همچنين حفظ آن در يک سطح مطلوب، کليد موفقيت است. چند نمونه از اين روش در زير آورده شده است.

بازدید ادامه مطالب با کلیک روی این مطلب

افزایش خلاقیت در کارمندان

 

ايجاد انگيزه در کارمندان
 
 مطالعات نشان داده است که يکي از اصلي ترين پيش نيازهاي خلاقيت، علاقه است. اگر در محيط کاري، به جاي عبارت هايي نظير «اين کار را بايد انجام دهيد»، از عبارت هايي مانند «چه کار مي توانيم انجام دهيم؟» استفاده کنيد، گام مهمي در راه رسيدن به ايجاد انگيزه در افراد برداشته ايد. استفاده از اين رويکرد، نشان از مشارکت بيشتر کارکنان در امور شرکت دارد. يکي از مهم ترين کارهاي مديريت، جهت دادن به احساس کارکنانشان است، چه در راستاي خوش بيني احساس هاي مثبت و چه بر عکس. با تغييري که به سادگي مي توانيد در حال و هواي کاري شرکت ايجاد کنيد، آينده موفقي را براي شرکت خود رقم زنيد   در رابطه با اهميت تاثير حقوق و مزايا يا عنوان و قدرت شغلي بر رضايت کارمندان چيزهاي فراواني شنيده ايم. ولي نکته اينجاست که تمام اين موارد، بخش کوچکي از ايجاد علاقه به کار را تشکيل مي دهند. آنقدرها هم که شما فکر مي کنيد کارکنان شما به اين مسائل اهميت نمي دهند. امتيازهاي بسيار زيادي وجود دارد که مي توان به کارمندان داد، درحالي که آسيبي به کيفيت کاري آنها هم نزند. برخي از اين امتيازها، عبارت است از: انعطاف کاري، دورکاري، آزاد گذاشتن فرد در مسووليت هايش، اعتبار و قدرت اجرايي. غير از اين موارد سه عامل در تمام محيط هاي کاري، خواسته تمام کارکنان است: توجه، احترام و چالش کاري.
 
%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86 - چگونه کارمندان از شما بهتر و خلاق تر کار کنندّ
 
توجه و شنيده شدن
 
 با گذر زمان و بيشتر شدن تجربه هاي کسب وکار، اثبات شده است که محيط کاري مثبت و کار مفيد، موجب شادي و کارآمد شدن کارکنان مي شود. کارمنداني که مي دانند نظر ها و عقايدشان به گوش مديرانشان مي رسد و در روند کاري آنها تاثيرگذار است، هم رضايت بيشتري از کار خود دارند و هم خود را از سهامداران معنوي آن شرکت مي دانند. ساختن بستري براي ابراز عقيده و گفت وگوي مديران با کارگران يا با مديران اجرايي، يک روش مهم براي ايجاد تعهد کاري در افراد است.
  به افراد خاطي توجه کنيد و حرفشان را بشنويد. از کجا مي دانيد که نکته متحول کننده آينده کاري تان از زبان آن شخص به گوشتان نرسد؟ به خاطر داشته باشيد که فقط شنونده اين نظرها و انتقادها نباشيد؛ با اطلاعات جديدي که به شما مي رسد، محيط کاري خود را بهتر و بهتر کنيد. مديري که با کارکنان خود تبادل اطلاعات نداشته باشد، حکم انهدام شرکتش را امضا مي کند.
 
1392463777 - چگونه کارمندان از شما بهتر و خلاق تر کار کنندّ
    
احترام
 
 براي نشان دادن احترام خود به کارمندانتان، فقط کافي است مشوق آنها باشيد. رقابت دوستانه يا پاداش هاي به موقع تاثير شگرفي بر اين هدف دارد.  براي دادن يک پاداش هميشه نيازي نيست که پول خرج کنيد. اگر متوجه کار خوب يکي از کارکنان خود شده ايد، چه به طور عمومي و به عنوان يک خبر ويژه و چه به صورت فرستادن يک نامه الکترونيکي به وي، موفقيتش را به او تبريک بگوييد. هر چقدر بيشتر کارمندتان را بشناسيد راحت تر مي توانيد احترام خود را به او نشان دهيد.
 
training is key to worker retention 9c1fe8c5 x large - چگونه کارمندان از شما بهتر و خلاق تر کار کنندّ
    
چالش کاري
 
 روزمرگي انسان را مي کشد! کارمند نياز به تنوع دارد. زمان استراحت، بايد جزئي از برنامه هاي کارمندان باشد. اگر مسووليت هاي متفاوت و جديد براي کارکنان خود تعريف کنيد، آنها سرحال تر مي مانند. به چالش کشيدن افراد باعث مي شودتا آنها در بالاترين توان کاري خود بمانند.
 
721169 943 - چگونه کارمندان از شما بهتر و خلاق تر کار کنندّ
 
نبوغ و خلاقيت
 
مثل يک مسابقه فرمول يک، ما براي به دست آوردن بيشتر و بيشتر در مبارزه ايم. اين رقابت براي بقا و تکامل است. در دنياي صنعت و کسب وکار هم، دقيقا همين وضع است. اگر نبوغ و خلاقيت به خرج ندهيد، زير چرخ هاي پرشتاب صنعت از گردونه مسابقه حذف خواهيد شد. درحالي که اغلب کارفرمايان به خوبي مي دانند که خلاقيت و نوآوري تنها راه پيشرفت است، بسياري از آنها در به کارگيري از آن و توليد کارمندان خلاق ناتوانند. حتي داشتن يک محصول باکيفيت نمي تواند آينده کاري شما را تضمين کند. در دنياي امروز اگر هر روز از روز قبل بهتر ظاهر نشده و درجا بزنيد، به زودي از عرصه صنعت باز خواهيد ماند.براي رشد و ترقي بايد نقش خود را در صنعت بيابيد. چه نقشي در بازار داريد؟ در کدام رقابت بايد شرکت کنيد؟ چه نوآوري و خلاقيتي مشتري هاي شما را راضي نگه مي دارد؟ براي سرشناس بودن يا شدن به چه استعدادهايي در گروه خود نياز داريد؟ شرکت هاي سرآمد پيوسته در حال نوآوري هستند. چه جواب بدهد و چه نه! ممکن است در پاره اي از موارد، نتوانيد به خواسته اي که داريد برسيد، ولي نتيجه هرچه که باشد، به گروه در راه رسيدن به خلاقيت کمک خواهد کرد. 
ممکن است يک پروژه به نتيجه نرسد ولي از طرفي هم يک پروژه مي تواند فراتر از حد انتظار شما به نتيجه برسد. يکي ديگر از فايده هاي خلاقيت، ايجاد انگيزه در کارمندان است. انگيزه بيشتر هم دوباره منجر به افزايش خلاقيت مي شود. اين چرخه ادامه داشته و شما مي توانيد شکوه رشد شرکت خود را ببينيد و لذت ببريد!
چگونه می‌توان به کارمندان انگیزه داد؟
 
 
ایجاد انگیزه در کارمندان از وظایف مهم مدیر به‌شمار می‌آید. ‌ارتقای عملکرد کارمندان، افزایش کیفیت کار و بازدهی آنان و ایجاد غرور از اهداف مهم مدیر محسوب می‌شود.‌ کارمندانی که در محیط کار به آنان انگیزه داده می‌شود، احساس غرور می‌کنند. من روند 5مرحله‌ای موسوم به «سیستم غرور» را ابداع کرده‌ام که به مدیران نشان می‌دهد که چگونه می‌توان بازدهی را افزایش داد. با روش‌های زیر می‌توان در محیط کار انگیزه ایجاد کرد:
محیط کار خوبی را برای کارمندان ایجاد کنید:
 
0ea1645ed8036070b74082e558961aae - چگونه کارمندان از شما بهتر و خلاق تر کار کنندّ
 
با انگیزه‌دادن به کارمندان می‌توانید محیط کار خوب ایجاد کنید. فرانترکمن می‌‌گوید: «درصورتی که به نیازهای کارمندان توجه کنید، می‌توانید در آنان انگیزه ایجاد کنید.» شرکت والت‌دیزنی محیط کاری خوبی را برای کارمندان ایجاد کرده است. تهیه بلیت‌‌های سینما و تئاتر با تخفیف، انجام خدمات بانکی شخصی کارمندان، ایجاد مهدکودک برای فرزندان کارمندان و پرداخت مساعده و وام ازجمله کارهای آن شرکت است. مدیران والت‌دیزنی به این نتیجه رسیده‌اند که با پاسخگویی به نیازهای کارمندان می‌توان در آنان انگیزه ایجاد کرد و درنتیجه آنان وفادار می‌شوند:
از تلاش‌های کارمندان قدردانی کنید:
 
مارک تواین می‌گوید: «من با یک تعریف خوب، 2 ماه زندگی می‌کنم.» تأیید و قدردانی از افراد، روش بسیار مؤثری برای ایجاد انگیزه است. از عملکرد موفق همکاران تشکر کنید و در مواردی هدایای نقدی و غیرنقدی به آنان اهدا کنید.
همه را در کارها دخالت دهید:
 
دخالت کارگران و کارمندان رده‌های مختلف در تصمیم‌گیری، در افزایش انگیزه، بازدهی و سود، نقش مهمی ایفا می‌کند. کارگروهی بهترین راه دخالت‌دادن کارمندان است. کارگروهی بازدهی و توان کارمندان را افزایش می‌دهد. در صنایع غذایی سون‌ویل حداکثر بازدهی وجود دارد. تقریباً  90درصد نیروی کار در تصمیم‌گیری‌های شرکت دخالت دارند. بنابرگزارش والف استید، مدیر اجرایی آن شرکت با اعمال این سیاست، بازدهی شرکت از سال 1986 تاکنون 50درصد افزایش یافته و کارگروهی تأثیر مثبتی در روحیه کارمندان داشته است.
توانایی در مهارت‌های فرد را افزایش دهید:
 
آموزش در فرد انگیزه ایجاد می‌کند و بازدهی و خلاقیت را افزایش می‌دهد. در یک شرکت، تمامی کارمندانی که با مشتریان سروکار دارند،‌یک دوره آموزشی 6ماهه را قبل از پاسخگویی به اولین تلفن می‌گذرانند. یادگیری هرگز متوقف نمی‌شود و امتحان‌دادن در سراسر زندگی‌کاری ادامه دارد. در شرکتی  هر 6ماه یک‌بار از مشتریان نظرخواهی می‌شود و نقاط ضعف و قوت هر فردی به او اعلام می‌شود. در مواردی که افراد به آموزش نیاز داشته باشند، کتاب‌ها و یا کلاس‌هایی که به ارتقای کار فرد کمک می‌کند،‌ به او معرفی می‌شود. برنامه آموزشی و ارتقای دانش، انگیزه و بازدهی افراد را افزایش می‌دهد و شکست را به حداقل می‌رساند. بنابردلایل بسیار زیادی، آموزش و ارتقای دانش کارمندان نتایج بسیار خوبی دربردارد. کارمندانی که دوره‌های آموزشی را می‌گذرانند، تواناتر و مسلط‌ترند و نظارت و کنترل بر کار آنان کمتر می‌شود ؛ درنتیجه مدیر به‌جای کنترل کار کارمندان می‌تواند به کارهای مهم‌تری بپردازد. آنان توانایی و تسلط بیشتری در پاسخگویی به نیازها و سؤالات مشتریان دارند. در نتیجه این امر وفاداری مشتریان را به‌دنبال دارد. کارمندانی که کار را می‌شناسند در  آن تسلط دارند، راضی‌ترند و کمتر شکایت می‌کنند و انگیزه قوی‌تری دارند. در نهایت روابط کارمندان و مدیر بهتر می‌شود.
 
1Creative%20staff - چگونه کارمندان از شما بهتر و خلاق تر کار کنندّ
 
کارهای کارمندان را به‌طور منظم ارزیابی کنید:
 
ارزیابی پیشرفت کارمندان، آخرین مرحله سیستم غرور است. هدف اصلی ارزیابی، تعیین پیشرفت کارمندان و عوامل ایجاد آن، بررسی نقاط ضعف و مشکلات و طراحی و برنامه‌ریزی راه‌های موفقیت است. برای مثال برای افزایش کیفیت کار، باید تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز تهیه شود. کارمندانی که دوره‌های آموزشی را می‌گذرانند با غرور و افتخار در راستای اهداف سازمان کار می‌کنند. یكی از مشكلاتی كه گاهی برای كارفرمایان پیش می‌آید، كاهش انگیزه كارمندان و سیر نزولی عملكرد آنهاست. دسته‌ای از مدیران اعتقاد دارند كه برای ایجاد انگیزه و داشتن كارمندانی شاد و پرانرژی وجود سیستم‌های ترفیع و پاداش ضروری است. با این وجود در مورد تعیین این سیستم باید به نكاتی توجه كنید تا به اهداف شركت و موفقیت كسب و كار لطمه‌ای وارد نشود. محمدرضا محسنی، عضو هیات مدیره مجله زندگی ایده‌آل و مدیر ارشد بازاریابی به شما می‌گوید كه درمورد تشویق كاركنان باید به چه نكاتی توجه كنید و چطور انگیزه‌ها را افزایش دهید.
هدف‌گذاری مهم‌تر از انگیزه
 
فرض كنیم در یك شركت مدیری هست كه هر روز به كارمندانش انگیزه می‌دهد و می‌گوید انگیزه امروز این است و فردا چنین است و… به‌نظر من این كلمه برای افراد مختلف خیلی كار نمی‌كند. به جای این موضوع بهتر است همكار و كارمند را به سمت اهداف مشخصی سوق دهیم. در واقع بهتر است اهداف كوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدتی تعریف كنیم كه به انگیزه‌های مدون و مشخصی تبدیل شوند، در غیر این صورت انگیزه مقطعی فایده‌ای ندارد و با این شیوه نمی‌توان توقعات همكاران را مدیریت كرد. ممكن است ایجاد انگیزه، انتظارات همكاران را بالا ببرد.
به‌‌عنوان مثال انگیزه‌دهی به این صورت باشد كه به همكاری بگوییم «اگر این كارها را انجام دهی مدیر می‌شوی» اما بعد از رسیدن به پست مدیریت چطور باز هم انگیزه او را افزایش دهیم؟ بدین ترتیب احتمال دارد نیروهای خوب مجموعه را ازدست بدهیم بنابراین بهتر است در میان همكاران تعهد را جا بیندازیم و از آنها بپرسیم در كار و زندگی شخصی نسبت به چه موضوعاتی تعهد دارند. یكی از كارهایی كه من به‌عنوان پاداش درنظر می‌گیرم و می‌پسندم این است كه در واحد‌های مختلف قدم می‌زنم و البته كمی قبل از مسئول واحد می‌پرسم كه چه افرادی به‌تازگی عملكرد بهتری داشته‌اند سپس متناسب با عملكردشان آنها را به‌طور لفظی تشویق می‌كنم.
 
پول كافی نیست
 
2Motivating%20your%20employees - چگونه کارمندان از شما بهتر و خلاق تر کار کنندّ
 
اگر بخواهیم برای همكاران فقط انگیزه‌های مادی ایجاد كنیم بعد از مدتی از این بابت اشباع می‌شوند. من در كارم همكارانی را به‌دلیل انگیزه‌های مالی از دست داده‌ام. جریان از این قرار بود كه نیرو و همكاری كه در یك ماه یك میلیون تومان حقوق می‌گرفت درخواست حقوق بیشتری را برای بالارفتن انگیزه‌اش داشت و معتقد بود كه با دریافت حقوق سه میلیون تومانی دیگر دغدغه‌ای ندارد، در صورتی‌كه وقتی حقوق و درآمد بالا می‌رود دغدغه‌های او هم افزایش می‌یابد چون ذات انسان‌ها این‌گونه است. پس باید برای افزایش انگیزه پكیجی داشته باشیم كه شامل مسائل مادی، جایگاه اجتماعی، محیط شاد و پر از انرژی، مشاركت در تصمیم‌گیری، توجه به مسائل معنوی و ایجاد امنیت اخلاقی باشد. البته روی كلمات تاكید زیادی ندارم. نمی‌توان گفت انگیزه كلمه خوبی نیست و تعهد خوب است. باید دید چه واژه‌ای روی فرد كار می‌كند و در رشد و موفقیت او تاثیر دارد. كلمات قدرت زیادی دارند و گفت‌وگوهای ذهنی در پیشرفت ما تاثیرگذار هستند. هر كسی باید ببیند چه واژه‌ای برای او كار می‌كند و به او انرژی و نیرو می‌دهد.
 
نكته منفی اعطای پاداش‌ها
 
 درمورد پاداش باید به یك نكته هم توجه كنیم. نكته منفی پاداش این است كه احتمال دارد فرد را دچار توهم و خودبزرگ‌بینی كند. علاوه بر این یكی از مزایای بزرگ پاداش این است كه عملكرد افراد ارزیابی می‌شود و بین افراد و كاركنانی كه بیشتر كار می‌كنند و رشد قابل‌توجهی دارند نسبت به دیگران تمایز قائل می‌شویم. اگر سیستم پاداش نداشته باشیم افرادی كه شایستگی تقدیر دارند، دیده نمی‌شوند، در این صورت همسویی سازمان از بین می‌رود و احساس رخوت به‌وجود می‌آید. شاید هم تصور كنند كه عملكرد آنها به هر شكلی كه باشد برای كارفرما و مدیران فرقی نمی‌كند.
 
images - چگونه کارمندان از شما بهتر و خلاق تر کار کنندّ
 
 مدیریت انتظارات اهمیت دارد
 
گاهی پیش می‌آید كه مدیران بدون اینكه به افراد حرفی بزنند جایگاهی برای‌شان درنظر می‌گیرند. مثلا ممكن است تشخیص دهند كه یك فرد می‌تواند مدیر خوبی شود و زمینه‌های لازم در او وجود دارد. سؤال اینجاست كه می‌شود بدون اینكه به آن فرد حرفی بزنیم انگیزه و جریانی را برای رسیدن به آن هدف ایجاد كنیم؟ باید بگویم كه با این طرز فكر موافقم. اگر برای فردی برنامه‌ای داشته باشیم لزومی ندارد كه از قبل ذهن او را مشوش كنیم. باید اجازه دهیم روند رسیدن به آن مرحله را طی كند؛ مثلا ممكن است برای یك فرد برنامه‌ای داشته باشیم اما در این مدت تغییراتی در شرایط و موقعیت فرد یا مجموعه به وجود بیاید. پس نمی‌توان این موضوع را از قبل عنوان كرد چون توقعاتی ایجاد می‌كند. مدیریت انتظارات كاركنان باید به‌طور منطقی انجام شود. مدیر یا مسئول مربوطه موظف است توقعات را به‌طور منطقی در سطح قابل‌قبولی بالا ببرد و پایین نگه داشتن توقعات هم توصیه نمی‌شود. تعادل اهمیت دارد. فردی كه هیچ توقعی ندارد هم برای سازمان نیروی كارآمدی نیست. از سوی دیگر فردی كه توقعش بالا رفته هم مشكل‌زاست.  باید برای افزایش انگیزه پكیجی داشته باشیم كه شامل مسائل مادی، جایگاه اجتماعی، محیط شاد و پر از انرژی، مشاركت در تصمیم‌گیری، توجه به مسائل معنوی و ایجاد امنیت اخلاقی باشد.
 

ارسال نظر


هفده + چهارده =