Tag Archives: استب لیزر یا لرزش چه کاربردی در فیلمبرداری دارد


استب لیزر یا لرزش چه کاربردی در فیلمبرداری دارد


استب لیزر یا لرزش چه کاربردی در فیلمبرداری دارد     دست بسیاری از عکاسان کمی لرزش دارد و ثابت نیست. اگر دستان‌تان لرزش بسیار کمی داشته باشد یا حتی اصلا نلرزد، بازهم هنگام عکاسی در نور کم و زمانی که فرآیند عکاسی حدود نیم‌ثانیه طول بکشد، امکان تار شدن تصویر وجود خواهد داشت. در حقیقت ثبت تصویری واضح و عالی در شرایط نوری ضعیف و در حالتی که دوربین را در دست گرفته‌اید، اصلا کار ساده‌ای نیست. به همین دلیل لرزشگیر دوربین اهمیت ویژه‌ای در عکاسی دارد. با کجارو همراه باشید تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. ر حال […]

مقاله ای در رابطه با استب لیزر یا لرزش و کاربرد ان