Tag Archives: استفاده از اطلاعات exif در عکاسی


استفاده از اطلاعات exif در عکاسی


استفاده از اطلاعات exif در عکاسی استفاده از اطلاعات EXIF برای بهبود عکسها twitter  facebook  google+  پرینت هرگاه که شما شاتر را فشار می دهید دوربین شما اطلاعات ارزشمندی که عکس شما را توصیف می کند همراه با عکس ذخیره می کند. دوربین اطلاعاتی از قبیل زمان، سرعت شاتر، دیافراگم، فاصله کانونی، و ISO را در بخش آغازین فایل تصویری با فرمت EXIF(Exchangeable Image File) ذخیره می نماید. این اطلاعات بخشی از فایل تصویری می شود و می توان آنها را با نرم افزارهایی نظیر فتوشاپ ۷ یا IPhoto و یا حتی با ACDsee مشاهده نمود. هر تصویر شامل اطلاعات […]

مقاله ای در رابطه با استفاده از اطلاعات exif در عکاسی