Tag Archives: اصلاح رنگ در تصاویر چیست و کاربرد آن


اصلاح رنگ در تصاویر چیست و کاربرد آن


اصلاح رنگ در تصاویر چیست و کاربرد آن انواع فیلتر فیلتر زرد که در عکاسی سیاه و سفید کاربردهای فراوانی دارد و معمولاً برای تیره کرده رنگ آسمان و برجسته کردن ابرها بکار می‌رود. فیلترها انواع و کاربردهای مختلفی دارند که به چند نمونه از آن‌ها اشاره می‌شود: فیلترهای اصلاح کیفیت (دمای رنگ فیلتر فرابنفش فیلتر فرابنفش یا UV شیشه‌ای شفاف است که پرتوهای فرابنفش خورشید را جذب می‌کند و مانع ورود آن‌ها به دوربین می‌شود. در واقع این فیلتر نقش محافظت از لنز و دوربین را دارد. فیلتر پولارایزر کاربرد فیلتر پولارایزر. عکس سمت راست بدون استفاده از فیلتر […]

مقاله ای در رابطه با اصلاح رنگ در تصاویر و کاربرد آن