Tag Archives: خندیدن در عکسها


تاثیر لبخند در عکاسی


تاثیر لبخند در عکاسی تاثیر جالب خندیدن در عکاسی سلفی     تحقیقات جدیدی نشان داده است که اگر افراد در حال لبخند زدن از خود عکس سلفی بگیرند، باعث خوشحال شدن آن ها و ایجاد حس اعتماد به نفس بیشتری در آن ها می شود. به گزارش کلیک، گرفتن عکس سلفی همیشه برای افراد لذت بخش است و گاهی اوقات نیز ممکن است با شوخی و خنده همراه باشد؛ اما مطالعه ای که اخیرا انجام شده است نشان داده اسنت که تاثیر تصاویر سلفی فراتر از اشتراک گذاری تصاویر خود با دیگران است و می تواند باعث خوشحالی افراد […]

مقاله ای در رابطه با تاثیر لبخند در عکاسی