Tag Archives: دلیل استفاده از فلاش در عکاسی


دلیل استفاده از فلاش در عکاسی


دلیل استفاده از فلاش در عکاسی انگیزه ساختن فلاش احتیاج به نور کافی وموثر بوده است. احتراق فلز منیزیم با نور خیره کننده اش اولین گام در این راه بود. به این صورت که گرد منیزیم را در ظرفی می ریختند و بعد از برداشتن در پوش لنز گرد را آتش زده و سپس عکس می گرفتند. بعدها منیزیم را به شکل سیم باریکی درآوردند که این سیم بعد از آتش گرفتن به صورت یکنواخت می سوخت و نوری سفید و خیره کننده پخش می کرد. زمان تابش نور فلاش به صورتی است که در مدت زمانی کوتاه با باز […]

مقاله ای در رابطه با دلیل استفاده از فلاش در عکاسی