Tag Archives: دلیل دندانه شدن عکس دیجیتال


دلیل دندانه شدن عکس دیجیتال


دلیل دندانه شدن عکس دیجیتال معنی لغوی آلیاسینگ (Aliasing) در انگلیسی “نام مستعار” یا استعاره است، ولی وقتی در مورد تصویر سازی دیجیتال بکار برده می شود، به مفهوم یک اثر مصنوعی ناخواسته در تصویر است که باعث افت کیفیت تصویر می‌شود. منظور از آلیاسینگ دندانه‌دار شدن یا پلکانی شدن لبه های تصویر در عکسهای دیجیتالی است. از این به بعد آلیاسینگ را دندانه‌دار شدن تصویر می نامیم. دندانه‌دار شدن پدیده‌ای است که ممکن است در مورد هر وسیله ای که با نمونه‌گیری از اطلاعات سروکار داشته باشد روی می دهد و به نوعی، تداخل الگوها محسوب می‌شود. این پدیده […]

مقاله ای در رابطه با دلیل دندانه شدن عکس دیجیتال