Tag Archives: راز های موفقیت مدیران


راز های موفقیت مدیران


راز های موفقیت مدیران اگر می خواهید از یک رهبر خوب به یک رهبر فوق العاده تبدیل شوید… مدیران دوست دارند بدانند با هر یک از رده‌های مختلف سازمان چگونه ارتباط برقرار کنند، و چه مقدار وقت خود را به آنان اختصاص دهند، چگونه به سرعت تصمیم‌گیری کنند، چگونه تیم خود را بسازند تا در میدانهای پرچالش، بهترین نتایج را بگیرند، چگونه قدرت اقناع و ترغیب خود را افزایش دهند تا دیگران، تصمیمات آنها را به اجرا درآورند، و در نهایت، چگونه با خلاقیت و نوآوری در سازمان، سازمانی بالنده پدید آورند راز موفقیت مدیران موفق رهبران بزرگ تجارت، می‌دانند […]

مقاله ای در رابطه با راز های موفقیت مدیران