Tag Archives: طرز رتوش زدن


آموزش رتوش و شیوه های آن


آموزش رتوش و شیوه های آن در عکاسی دیجیتال، گاهی صورت افراد در عکس به طور نامطلوبی شارپ (واضح) می شود. در این عکسها تمام عیب های صورت به شکل واضحی دیده می شوند که شاید به صورت معمول و با چشم این معایب دیده نشوند! حال در این آموزش به شما یاد خواهیم داد تا چطور با استفاده از فوتوشاپ کمی صورت را لطیف تر کنیم.     ۱آموزش روتوش صورت: گام اولآموزش روتوش صورت     عکسی که می خواهید بر روی آن کار کنید را باز کنید. برای روتوش صورت قبل از هر چیز باید از لایه […]

مقاله ای در رابطه با آموزش رتوش و شیوه های آن