Tag Archives: عکاسی فاین آرت چیست


عکاسی فاین آرت چیست


عکاسی فاین آرت چیست فاین آرت به چه معناست و عکس فاین آرت چیست؟ هر چند تعریف های متفاوتی در مورد این نوع عکاسی وجود دارد اما یک سری اصول کلی بر آن حکم فرماست. عکاسی فاین آرت با نام های دیگری مانند Art Photgraphy یا Artistic Photography نیز نامیده می شود. عکس فاین آرت عکسی است که هدف اصلی آن انتقال دید شخصی و استایل خاص هنرمند به مخاطب است. به معنای دیگر، هنرمند می خواهد در اثرش به مخاطب بگوید که چگونه دنیا، زندگی و محیط را می بیند و چه احساسی نسبت به آنها دارد. مشخص است […]

مقاله ای در رابطه با عکاسی فاین آرت