Tag Archives: عکاسی معماری چیست


عکاسی معماری چیست و چگونه انجام میشود


عکاسی معماری چیست و چگونه انجام میشود عکاسی از بناهای معماری، می تواند بسیار جالب و در عین حال مهم باشد. این نوع از عکاسی، به عکاسی از بناها و ساختمان ها می پردازد. اما تنها به عکاسی کلی از بناها و ساختمان ها محدود نمی شود. بلکه عکاس باید علاوه بر مهارت عکاسی، دارای ذوق هنری بوده و دید زیبا شناسانه داشته باشد. برای ورود به این حیطه باید درباره بناهای معماری اطلاعات کسب کنید و زوایای مختلف آن را بررسی و ارزیابی کنید. معماری کلا به توده ای از مواد موجود در فضا که به صورت حجم های […]

مقاله ای در رابطه با عکاسی معماری