Tag Archives: عکاسی مینیمالیست


عکاسی مینیمالیست چیست


عکاسی مینیمالیست چیست نکات عکاسی مینیمالیستی     عکاسی مینیمالیستی عبارت «هر چه ساده تر، قابل فهم تر» به یک دلیل مشهور شده است: چون واقعاً جواب می دهد. بله، گاهی اوقات پیچیدگی در ترکیب بندی اشیاء در یک عکس خوب است اما با ایجاد یک فضای تقریباً خالی، شما می توانید یک عکس قوی تر خلق کنید. چرا سادگی جواب می دهد؟ با حذف بی نظمی های موجود در عکس، افراد غیر ضروری و دیگر عوامل بی نظم کننده تصویر، شما تمام عوامل بالقوه را از بین برده و باعث می شوید که درک عکس برای بیننده ساده تر […]

مقاله ای در رابطه با عکاسی مینیمالیست