Tag Archives: عکس به مثابه سند


عکس به مثابه سند یعنی چه


عکس به مثابه سند یعنی چه     هر عکسی می‌تواند تأثیر خاصی بر انسان داشته باشد، کافی است بیننده با دقت و گاهی با نیم‌نگاهی تخصصی به آن بنگرد، آن‌گاه در بهتی عمیق فروخواهد رفت. البته درک عکس توسط افراد، متفاوت است و هر فرد بسته‌ به‌ دامنه‌ی اطلاعات و نحوه‌ی دید زدنش، عکس را تفسیر و تأویل می‌کند. به گزارش ایسنا، فرهاد مطاعی – عکاس – با آوردن این مقدمه، در مطلبی با عنوان «بررسی یکی از تصاویر منتشرشده‌ رویترز از آوارگان ایزدی» آورده است: عکس یادگاری از نوع عکس‌هایی است که امروزه بیشترین سطح تولید را دارد؛ […]

images - عکس به مثابه سند یعنی چه