Tag Archives: معنی اعداد روی لنز عکاسی


اعداد روی لنز عکاسی به چه معناست


اعداد روی لنز عکاسی به چه معناست روی لنز اعداد و نوشته ها زیادی است. اما معنی آن ها چیست؟     معنی عدد ۵۵-۱۸ روی لنز چیست ؟ این اعداد به فاصله کانونی لنز شما اشاره دارد. ۱۸mm لنز wide با زاویه دید باز و ۵۵mm با زوم بیشتر و زاویه دید بسته تر است. وقتی شما زوم میکنید در واقع از عدد ۱۸ به ۵۵ فاصله کانونی لنزتان را تغییر میدهید و به سوژه نزدیک میشوید. (mm) به معنی میلیمتر می باشد. این فاصله بین سنسور دوربین و نقطه ای که تصویر در لنز تشکیل میشود میباشد. معنی […]

مقاله ای در رابطه با اعداد روی لنز عکاسی