Tag Archives: ژست گرفتن


نحوه ژست دادن در عکاسی


نحوه ژست دادن در عکاسی نحوه ژست گرفتن در عکاسی بسیاری از عکاسان حرفه ای تابستان را بهترین فصل برای عکاسی از افراد می دانند. و همینطور در این فصل بسیاری از عکاسان ترجیح می دهند در طبیعت عکاسی کنند و مردم هم دوست دارند عکس های زیبایی از خود در طبیعت داشته باشند. ولی گذشته از فصلی که در آن عکاسی می کنید به عنوان عکاس پورتره متوجه شدم یک چیز بین همه افراد مشترک است. آنها می خواهند در عکس فوق العاده تر از حالت عادی به نظر برسند. عکاسی از افراد ترکیبی بحرانی از عوامل مختلف از […]

مقاله ای در رابطه با نحوه ژست دادن در عکاسی