Tag Archives: Bad habits in photography


عادت های بد در عکاسی


عادت های بد در عکاسی عادت های بد ممکن است عکس های شما را کاملا خراب نکنند ولی آنها شما را از اینکه بهترین عکستان را خلق کنید باز می دارند. می پرسید بدترین چیز در مورد آنها چیست؟ اینکه مایل نیستیم بدانیم عادت بدی داریم تا اینکه کسی ما را نسبت به آن مطلع کند. در ادامه به ۶ عادت بد اشاره می کنیم. ۱ثابت ایستادن     ثابت نگه داشتن پاهایتان هنگام عکاسی راهی قطعی برای محدود کردن خلاقیت شماست. این رسم بدی است که راحت به آن دچار می شوید مخصوصا اگر یک لنز زوم داشته باشید. […]