Tag Archives: Choose the right angle in photography


انتخاب زاویه درست در عکاسی


انتخاب زاویه درست در عکاسی وقتی برای اولین بار یک دوربین حرفه ای را در دست می گیرید، اولین چیزی که به ذهنتان می رسد این است که عکاسان حرفه ای چه کار می کنند. ممکن است بارها سعی کرده باشید عکس هایی همانند آن ها بگیرید، اما احتمالا هیچ وقت عکس هایتان شبیه آن ها نشده است. بحث بر سر عکس های منظره و طبیعت بی جان نیست. این روز ها دوربین های دیجیتال پیشرفته، عکاسی طبیعت را به یک سرگرمی همگانی بدل کرده اند. اما عکس های پرتره چطور؟ عکاسان هنوز هم مهارت های خود را در این […]

مقاله ای در رابطه با انتخاب زاویه درست در عکاسی