Tag Archives: How to gesture in photography


نحوه ژست دادن در عکاسی


نحوه ژست دادن در عکاسی نحوه ژست گرفتن در عکاسی بسیاری از عکاسان حرفه ای تابستان را بهترین فصل برای عکاسی از افراد می دانند. و همینطور در این فصل بسیاری از عکاسان ترجیح می دهند در طبیعت عکاسی کنند و مردم هم دوست دارند عکس های زیبایی از خود در طبیعت داشته باشند. ولی گذشته از فصلی که در آن عکاسی می کنید به عنوان عکاس پورتره متوجه شدم یک چیز بین همه افراد مشترک است. آنها می خواهند در عکس فوق العاده تر از حالت عادی به نظر برسند. عکاسی از افراد ترکیبی بحرانی از عوامل مختلف از […]

مقاله ای در رابطه با نحوه ژست دادن در عکاسی