Tag Archives: Introducing the ping technique in photography


آشنایی با تکنیک پانینگ در عکاسی


آشنایی با تکنیک پانینگ در عکاسی آشنایی با تکنیک پانینگ (افقی چرخاندن دوربین) چه فرزند شما باشد که به تازگی راه رفتن را یاد گرفته، یا اسبی باشد که در میدان اسب‌سواری چهارنعل می‌تازد، یا ماشینی باشد که با سرعت در مسیری حرکت می‌کند، شما می‌توانید شانس خود را برای گرفتن عکس هایی شفاف افزایش دهید مشروط بر آنکه با تکنیکی ساده بنام پانینگ آشنا باشید. تلاش برای عکاسی از هر گونه سوژه متحرک بدون داشتن اندک دانشی از سرعت‌های شاتر نتایجی ناامیدکننده برای شما به ارمغان می‌آورند. این تصاویر معمولا یا با سوژه‌ای غیر قابل تشخیص تار می‌شوند یا […]

مقاله ای در رابطه با آشنایی با تکنیک پانینگ در عکاسی