Tag Archives: New techniques in photography


تکنیک های جدید در عکاسی


تکنیک های جدید در عکاسی ­­­­­­تمرکز می کنیم؛ عکس می گیریم و بعد چه؟ از یک معماری زیبا تا یک مکان متروک، برخی مواقع موضوع و تکنیک های عکاسی در درجه اول اهمیت قرار دارد؛ اما گاهی اوقات نوع و شیوه های جدید عکاسی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ این تکنیک های عکاسی در خلق تصویر در ابعاد مختلف کمک می نماید. برخی عکاسان به نظر می رسد تصویر را ثابت کرده  آهسته کرده و یا به زمان سرعت می بخشند، برخی دیگر همانند ویل پرسون  دیدگاه ما را در مورد تغییر تصویر تغییر داده و اطلاعات ما را در […]

مقاله ای در رابطه با تکنیک های جدید در عکاسی